LENE MARLIN - AKKORDER

8.jpg (4316 bytes) Playing
my game:

marlinmtv.jpg (17917 bytes)

Sitting down here
Playing my game
Unforgivable sinner
The Way We Are
Where I'm headed
A place nearby

Another Day

You weren`t there

'I've learned to get revenge and I swear you'll experience that some day'
Pga rettighetstrøbbel er tekstene fjernet fra denne siden. For å få akkorder med tekst, send mail til havarwi@stud.ntnu.no.


    Home1.gif (4016 bytes)  Transkribert av Håvard Wiig