Te-Klubbens historie

Dristig bilde!

Te-klubben ble grunnlagt i begynnelsen av januar 1996 av to unge gutter med en visjon, Stian Inderøy og Alexander Bugge. En verden full av glede og te - en verden uten sorg.

Te-klubben fikk raskt fotfeste i lokalsamfunnet, og i løpet av få uker hadde flere sluttet seg til, som et resultat av gründernes iherdige misjonering. I et halvt års tid møttes Te-klubben til svir og hyggelig samkvem over en kopp te hos pioneren Inderøy. Dette ble raskt både en kultur og et fast helgerituale. Slik holdt Te-klubben på en stund.

Så, 2. november 1996 kom vendepunktet - en tekoker! Det var nemlig Inderøys geburtsdag, og som et tegn på medlemmenes hengivenhet, ble tekokeren den naturlige presang. Te-klubben hadde fått en real vitamininnsprøytning. Tekokeren hadde en viktig egenskap - mobilitet! Raskt dukket ideen opp om å ha te-møter på steder som tidligere hadde vært uegnede. Resultatet ble at tekokeren ble tatt med på skolen (Thor Heyerdahl Videregående Skole i Larvik). Et rom ble satt til vår disposisjon, det første offisielle styremøtet i Te-klubben ble avholdt, styret ble valgt og viktige verv fordelt.

Utover vinteren økte aktiviteten til Te-klubben, og ble etterhvert velkjente i lokalmiljøet. Et gjennombrudd på mediesiden kom den 31. januar 1997. Da ble Te-klubben æret med en halvsides reportasje i lokalavisen Østlands-Posten. Etter dette begynte Te-klubbens navn å spre seg videre utenfor Larviks grenser. TV2 fikk snusen i dette og sendte den følgende uken et TV-team til Larvik for å lage en reportasje om Te-klubben for TV2-nyhetene. Etter mange timers slit ble det til slutt tapet nok bilder og intervjuer til å lage en hyggelig liten reportasje, men til de flestes store fortvilelse, har TV2 valgt å la denne reportasjen bli liggende i deres arkiver uten å dele den med resten av Norges befolkning.

Men Te-klubben kom ut til folket gjennom andre medier. Fredag 21. februar serverte nemlig NRK Petres Safari en liten presentasjon av Te-klubben som inneholdt bl.a. et intervju med nestformann Bugge. Og uken etter hadde NRK TOs heftige internettprogram Spider også en liten presentasjon av Te-klubbens side, og Spiders kvinnelige programleder ble tydelig imponert over bildet av "toppløs-gutan".

Selv om Te-klubben nå var blitt kjent over hele landet, glemte de ikke sitt kjære lokalmiljø. I en periode der Larvik var på sitt søvningste planla Te-klubben å arrangere "Råkk mot Kaffi" - en konsert med Larviks heteste band for å skape litt liv i byen og for å spre teens gleder til enda flere. Datoen ble 8.mars og på plakaten var band som Bløff, Blo', norA sivlE, Da Arne ble apatisk, Armchair Ride, Harlem og Jon Ræino. Larviks beboere sviktet ikke og "Råkk mot Kaffi '97" ble en gedigen suksess med over 300 tilskuere i Festiviteten i Larvik. Te-klubben hadde nådd sitt foreløpige høydepunkt...

Men da sommeren 1997 gikk mot slutten, betydde det også slutten på Te-klubbens styre samlet. Styrets medlemmer ble spredt over hele verden, og det ble dermed vanskelig å samle styret hver uke som tidligere. Styret kommer dog sammen ved spesielle anledninger. Hva de forskjellige medlemmene gjør nå, kan man lese når man trykker på navnet til hvert enkelt medlem nedenfor. Men selv om medlemmene befinner seg i forskjellige hjørner av kloden, vil Te-klubben alltid være i deres hjerter. Og husk at te kan nytes hvor som helst og når som helst - det er alltid te-tid et eller annet sted i verden...

Her kan du se en liten presentasjonsvideo (1,4 MB) av Te-klubben.

Styret i Te-klubben

Klikk på navnet for å se bilde og annen informasjon

Vedtekter

§1 Du skal ikke ha andre varmdrikker enn te!

§2 Du skal ikke misbruke teens navn.

§3 Du skal holde tedagen, torsdag, hellig.

§4 Du skal ikke drikke kaffe.

§5 Du skal ikke begjære din nestes te.


Trykk her for å returnere til hovedsiden.